Taryfikator kar związanych z przewozem towarów niebezpiecznych

Taryfikator kar związanych z przewozem towarów niebezpiecznych

Taryfikator kar dla zarządzających transportem

Taryfikator kar dla zarządzających transportem

Taryfikator kar dla kierowców

Taryfikator kar dla kierowców

Taryfikator kar dla firm

Taryfikator kar dla firm

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny jest inwazyjną formą przetwarzania danych osobowych i jako taki powinien podlegać szczególnej weryfikacji przez administratora potrzeby jego stosowania i konieczności zabezpieczenia oraz kontroli przez organy kontrolne.

Taryfikator kar nakładanych przez ITD

Kary nakładane przez ITD w związku ze stwierdzeniem naruszeń przepisów określonych w art. 4 pkt 22 ustawy o transporcie drogowym.