Na jakie nowe wymogi wobec firm transportowych musisz się przygotować w związku z Pakietem Mobilności?

Pakiet Mobilności to zbiór przepisów, które mają regulować transport drogowy w UE. Został już przegłosowany w Parlamencie Europejskim, a teraz trwają ustalenia na jego temat pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Europejską a Komisją Europejską. Obecnie rozważana wersja jest bardzo niekorzystna dla polskich firm transportowych. Na co musisz się przygotować?

Kompletna lista towarów, które są objęte obowiązkiem monitorowania przewozu

Do listy towarów objętych obowiązkiem monitorowania dodano kolejne artykuły. Ponieważ przeszukiwanie kilku aktów prawnych, żeby się przekonać, czy przewóz musi być monitorowany, jest kłopotliwe, przygotowaliśmy dla Ciebie zbiorcze zestawienie wszystkich towarów, których transport trzeba śledzić.

Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie towaru

W jaki sposób firma przewozowa może odpowiadać za uszkodzenie towaru oraz jak może się bronić przed koniecznością poniesienia odpowiedzialności. Sprawdź!

Czy przewoźnik musi się rejestrować w BDO?

Czy firma transportowa, niewykonująca transportu odpadów musi się rejestrować w BDO? Załóżmy, że w przedsiębiorstwie wykonuje się drobny serwis samochodu np. wymiany olejów, klocków hamulcowych, żarówek itp. Są to jednak drobne, incydentalne naprawy, firma nie prowadzi serwisu np. wymiany opon czy innych podzespołów. Chodzi tu o proste wymiany, które każdy kierowca czy właściciel pojazdu może wykonać własnoręcznie? Czy taka firma musi się zgłosić do BDO?

Zmiany w przepisach regulujących zatrudnianie kierowców – jesień 2019

Jesień 2019 roku przynosi nam wiele zmian, dotyczących zatrudniania kierowców. Przede wszystkim rząd podjął decyzję, że w przyszłym roku zwiększy wynagrodzenie minimalne. Ponadto zmienią się też przepisy, dotyczące obliczania pensji minimalnej. Bardzo ważnych zmian dokonano też w przepisach regulujących wydawanie świadectw pracy. Ale to nie koniec zmian – co jeszcze się zmieni?

O czym pamiętać zatrudniając nowego kierowcę

Zawód kierowcy jest specyficzny, choćby z powodu szczególnych regulacji związanych z czasem pracy kierowców. Dlatego też przygotowanie umowy o pracę z kierowcą i obwieszczenia o czasie pracy sprawia wielu pracodawcom problem. Jak to najlepiej rozwiązać?

Transport do 3,5 tony – najtrudniejsze przypadki czasu pracy kierowców

Kierowca pojazdu ciężarowego o dmc do 3,5 tony ma prawo do przerwy wynoszącej 15 minut (przerwa śniadaniowa) wliczanej do jego czasu pracy, jeżeli jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin.

Czas pracy kierowców – co się zmieniło od 3 września 2018

Wraz z nowelizacją ustawy o transporcie, która obowiązuje od 3 września, zmieniono taryfikatory kar. Największe zmiany zaszły w taryfikatorze dla firm. Niestety, nowe przepisy są duże surowsze niż poprzednio.

Nowe taryfikatory kar ITD 2018

Na posiedzeniu 6 czerwca Sejm uchwalił nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Limity kar będą jednak niższe niż początkowo planowano, obniżono też stawki 11 najwyższych kar. Za co zapłacimy mniej?

Kiedy kierowca ma prawo do wcześniejszej emerytury

Kierowca ciężarówki o DMC powyżej 3,5 tony ma prawo do wcześniejszej emerytury, nawet jeśli w związku z przewozem wykonywał też czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora. Przy czym te prace dodatkowe powinny być wykonywane jedynie: sporadycznie lub krótkotrwale. Nie mogą być wykonywane często lub trwać długo. Jeżeli te warunki zostaną spełnione uznaje się, że kierowca pracował w warunkach szczególnych i ma prawo do emerytury po 60 roku życia.